Nakara

Det er en godt bevart hemmelighet for de fleste at et av de beste skinn-garveriene i verden befinner seg i Namibia. Nakara leverer skinn til luksusmerker som Ferrari og de store motehusene, og nesten samtlige kvalitetsprodukter i springbok-skinn, alt fra vesker til møbler, har blitt garvet hos Nakara.

Skinnutvalget hos Nakara er stort, og de viktigste skinnene de jobber med er springbok-, hartebeest, kudu- og oryxantilope, Hartmann sebra, karakul (swakara), sel, struts,nguni-ku, samt huder fra bovine-okser. Sistnevnte er deres hovedprodukt, med leveranser til bilindustrien og møbelfabrikanter.

Nakara jobber først og fremst med garving og preparering av skinn, og har så langt ikke fokusert så mye på produktutvikling og produksjon, bortsett fra vesker og klær ment for innenlands- og turistmarkedet. Imidlertid har Nakara de siste årene ønsket å bli noe mer enn kun en råvareleverandør, også mht eksport, ettersom dette vil kunne bidra til økt sysselsetting. I dag eksporterer bedriften puter i springbok- og sebraskinn. Nakara inngår aldri kompromisser på kvalitet – et eksempel: Den tiden interiørtrenden tilsa at springbok-puter skulle ha semsket bakside, nektet Nakara å gjøre dette – av den enkle grunn at glatt skinn har bedre kvalitet.

Isandi har samarbeidet med Nakara i mange år, og på tross av at vi er en svært liten kunde tester vi ut nye produkter i samarbeid med Nakara, der målet er å bidra til at flere arbeidsplasser kan skapes. Armbåndene i springsbok, sebra og kudu-skinn er et slikt produkt, glassbrikkeunderlagene er et annet. Her bruker man restmaterialer fra den vanlige skinnproduksjonen til å lage små og bruksvennlige produkter – til en hyggelig pris for kunden! Eksempler på typiske vinn-vinn produkter!

Å kjøpe et skinn fra Nakara gjennom Isandi er alltid helt trygt. Med skinnene følger nødvendige veterinærsertifikat og eksporttillatelse utstedt av namibiske myndigheter, samt også fellingstillatelser og kopi av CITES-sertifikat for sebraskinn. Skinn fra bl.a. gepard, løve og leopard er ikke lov å ta ut fra Namibia, så sant man ikke har felt dyrene selv. Følgelig vil Isandi aldri formidle slike skinn. Det er betryggende å samarbeide med et namibisk firma om eksotiske dyrehuder, ettersom Namibia er kjent for sin strenge og gode naturforvaltning, og er et foregangsland på området.

Isandi formidler Nakara-garvede skinn, så som Hartmann Mountain sebraskinn og antilopeskinn av springbok, hartebeest, oryx og kudu, samt skinn fra Nguni-kyr, i tillegg til huder fra bovine-okse.

Som tidligere nevnt – med Nakara-skinnene følger det fellingstillatelse, veterinærsertifikat og eksporttillatelse utstedt av namibiske myndigheter, samt også kopi av CITES-sertifikat for sebraskinn.

Alle skinnene er såkalt Grade 1 eller Select-klassifisert, dvs. de er klassifisert av fagfolk til å ha ypperste kvalitet.

Merk at ingen av dyrene er skutt utelukkende pga. skinnet. Dyrehudene som Isandi formidler er til salgs rett og slett fordi disse dyrene er skutt som en del av naturforvaltning og med et ønske om å opprettholde økobalansen. Antall dyr som blir skutt er kvoteregulert pr. år, på linje med vår regulerte elgjakt og annen jakt. Isandi har derfor ikke ubegrenset tilgang på skinn, og særlig for sebraprodukter må man påregne en viss ventetid for levering. I 2012 var det for eksempel ikke sebraskinn å få, før helt på slutten av året.

Sebra blir enten skutt fordi at den gjør «ugagn» i form av nedbeiting på svært økologisk sårbare områder – eller fordi den brukes til fór til løver, leoparder og lignende i de såkalte ”game parks” (safariparker). Sebra er ikke sett på som noe jakttrofe, med unntak av en del «turistjegere» som bestiller og betaler for å kunne skyte sitt trofe. Kun et fåtall av sebraene som blir skutt har skinn som egner seg til Select-kvalitet. Alle sebraer er merket av et «levd liv», det betyr at de har levd i en vegetasjon og topografi som har gitt skinnene en del skrammer. Kjøttet fra sebra blir brukt i restaurant-næringen, eller som mat til kattedyrene i safariparkene.

Antilope er et svært høyt skattet kjøtt, og skinnet brukes mye i tradisjonell afrikansk kultur, både til bekledning og innredning. Springbok-skinn egner seg godt til puter og tepper på grunn av skinnets mykhet.

Dersom du ønsker mer informasjon – ta kontakt!

Du kan også lese mer på Nakaras hjemmeside www.nakara-namibia.com

[gravityform id=»1″ name=»Kontakt Isandi»]

du er velkommen til å bruke innholdet på denne sida, men jeg setter pris på at du bruker Isandi som referanse. Takk!