Little Travellers

Valley of a 1000 Hills nord for Durban er et majestetisk grønt og frodig landskap, og med alle sine åser lever det opp til sitt navn. Her lever folk av tradisjonelt jordbruk, og området er også kjent for sine Zulu Cultural Villages, som tiltrekker mye turisme og gir verdifull innsikt i den tradisjonelle og samtidig høyst levende Zulu-kulturen.

Hillcrest er en av landsbyene i «dalen med de 1000 åser», og her holder Hillcrest AIDS Centre Trust – HACT- til. Dette er en lokal organisasjon som nyter enorm stor respekt i lokalmiljøet gjennom sin praktiske og holistiske tilnærming til hiv/aids-epidemien.

Det betyr i praksis aktivitetene de tilbyr skal ivareta at mennesker rammet av hiv/aids trenger assistanse og hjelp for både kropp, sjel og legeme, samtidig som man ikke må glemme at det er mer enn enkeltindivider som er rammet – familie, venner og lokalsamfunn er også rammet. Organisasjonens bærende prinsipp er at alt skal ta utgangspunkt i «unconditional love» – grenseløs kjærlighet.

Hver dag får mange mennesker den vanskelige beskjeden at de er hiv-smittet, og et av de hardest rammede områdene er nettopp KwaZulu-Natal-provinsen, der Hillcrest ligger. Man anslår at 40% av alle voksne i provinsen er smittet, i tillegg til svært høye tall knyttet til arbeidsløshet og mennesker som lever i fattigdom.

Og det er altså her HACT har sitt virke, og tilbyr hiv-testing, rådgivning, matutdeling, hjemmehjelptjeneste og hospice-tjeneste (verdig omsorg ved livets slutt) og ulike inntektsbringende tiltak for senterets brukere – blant annet et av Durban-områdets beste gartnerier for stedegne planter – helt fantastisk!

I dag er over seks hundre kvinner engasjert i de inntektsgivende tiltakene som HACT driver, og gjennom arbeidet får deltagerne styrket både selvfølelse og håp. Inntekten gir folk muligheten til å bidra økonomisk til familien, så som å betale barns utdanning og oppgradere hjemmet med strøm og innlagt vann, kjøleskap og tv.

Ett av produktene har nådd langt utover dalene med de 1000 åser, og det er Little Travellers, som mer enn hundre kvinner arbeider med å lage. Little Travellers sprer et fantastisk budskap om kampen mot hiv og aids, og kombinerer dette med å skape arbeidsplasser.

Disse ørsmå perledukkene på 2, 5 cm har alle personligheter – og nettopp at noe så lite kan være så individuelt og unikt minner oss på at ingen er for små, ingen er for ubetydelig, til å ikke å fortjene å bli sett og elsket.

Little Travellers har eget pass og er den perfekte reisekamerat. På nettsiden deres kan du se bilder av hvor de små reisevennene har vært – og de har vært overalt! Du kan også legge til ditt eget bilde på denne siden.

På nettsidene www.littletraveller.org.za  kan du lese mer om Hillcrest AIDS Centre Trust, samt få innblikk i hverdagen til de som lager Little Travellers. Her ser man hvordan et lite perlemenneske forandrer liv!

Og når du bruker din Little Traveller, på en jakke, på en veske – så kan det innimellom være greit å tenke på at du har en liten reisevenn som forteller deg at du også er blitt sett!

du er velkommen til å bruke innholdet på denne sida, men jeg setter pris på at du bruker Isandi som referanse. Takk!