San Perlebroderi – Botanikk #13

kr1,400.00

Her er Perlebroderi #13.  Motivet er hentet fra planter og insekter som Ju/’hoansi-kvinner observerer på sine sanke-turer etter ‘Veldkos’ – mat fra savannen.

Broderi med stoffkant måler ca 48×48 cm, selve broderiet ca 24×24 cm. Du må selv montere/ramme inn broderiet. Det har på den måten utallige bruksområder.

Bare husk at dette er et særs unikt stykke kunsthåndverk, som fortjener å få oppmerksomhet!

Kun 1 på lager

Beskrivelse

San er en urbefolkningsgruppe som lever i det sørlige Afrika, først og fremst i Kalahari-ørkenen. San-kulturen er såkalte «samler-og-jeger-samfunn», det vil si at de lever av det som naturen gir dem –  det er vel ikke noen annen samfunnsstruktur som lever så opp til begrepet «i pakt med naturen», som nettopp San-folket. Et samler-og-jeger-samfunn betyr altså at menneskene  ikke dyrker jorda og ei heller holder husdyr, men man lever helt og holdent av det man samler og jakter på i naturen. Man har også bygningsstrukturer som lett kan flyttes, slik at man kan bosette seg der hvor det er næringsgrunnlag, uten å måtte utarme naturen.

San-kulturen har i mange, mange år vært under press. Det er de forferdeligste historier om undertrykkelse og forsøk på å utrydde hele befolkningen, i en blanding av ren rasistisk ideologi og tenking omkring San-folk som mindreverdige, og storsamfunnets og modernitetens krav til et noenlunde konformt levesett, som baserer seg på faste bosetningsmønstre, dyrking av land og akkumulasjon av ting&tang.

I Namibia lever i dag ca 27.000 San. De tilhører ulike grupper, så som Hai//om, Ju/’Hoansi, !Xu, Khwe, //Khau-/eisi, Naro, !Xo, /Auni and /Nu-//en  – så San er en samlebetegnelse. (disse // og !-tegnene beskriver klikke-lyder, hakket mer eksotisk enn våre æ,ø og å). Namibias offisielle politikk er en blanding mellom integrasjon i storsamfunnet og respekt for egenarten til San-folket. Namibiaforeningen i Norge har i mange år vært involvert i et samarbeid med namibiske myndigheter om utdanning av San-barn. Det er mange dilemmaer å ta hensyn til, der særlig ett peker seg ut: I hvilken grad kan en nasjon akseptere at barn ikke får grunnleggende utdannelse, fordi det strider i mot deres foreldres levesett? Det finnes ingen enkle svar her, og ingen enkle løsninger.

Omba Arts Trust har helt siden Namibias frigjøring i 1990 vært engasjert i inntektsbringende tiltak for San-grupper. Høsten 2022 hadde Isandi til salgs noen glassperlebroderier laget av en liten gruppe av Ju/’hoansi-kvinner. Motivene framstilte planter, fugler og insekter som kvinnene observerer på sine vandringer for å samle såkalt ‘Veldkos‘ – mat fra savanne-sletten.

Disse perlebroderiene ble raskt utsolgt, men høsten 2023 kommer det 4 nye broderier til Isandis lille nettbutikk

Det sier seg selv at disse perlebroderiene er unike samleobjekter.  Og nettopp det gir grunn til refleksjon. Vi her i Norge lever i et samfunn som er basert på akkumulasjon – det er fantastisk å kunne eie det vakre! Og dette vakre er laget av mennesker som lever i samfunn der eie-tradisjonen er noe helt annet, og vi vet at vårt levesett er en trussel mot deres. Samtidig gir man, gjennom å kjøpe disse perlebroderiene, noen San-kvinner bedre mulighet til å kunne opprettholde sin egenart. Ikke fordi pengene fra det ene perlebroderiet vil endre så masse i seg selv. Men fordi dette perlebroderiet har en kommunikasjon i seg. Det er som om det sier: ‘Her er jeg’. Og jeg som kjøper svarer tilbake: ‘Jeg har sett deg.’

du er velkommen til å bruke innholdet på denne sida, men jeg setter pris på at du bruker Isandi som referanse. Takk!