Rietbron Craft

I forbindelse med overgang til demokrati og svart flertallsstyre i Sør-Afrika satte regjeringen i gang med en av de store nasjonale utfordringene – anstendig bolig for alle. Dette var en viktig komponent i RDP – Reconstruction and Development Programme – som er den sosial-økonomiske strategien som Mandela-regjeringen utarbeidet, med 2 hovedmål: ”Kaka” til fordeling skulle bli større, og selve fordelingen av ”kaka” skulle skje på en mer rettferdig måte. På den måten ville man oppnå å jevne ut forskjellene mellom de fattige mange og de rike få.

RDP innebar klare strategier og mål for boligbygging, landreform og sysselsetting, samt tilgang til rent vann, strøm og helse for alle. Det er bygget mer enn 2 millioner RDP-boliger siden 1994, som tross imponerende tall ikke på langt nær er nok – og som i tillegg har brakt med seg en korrupsjonskultur og medført problemer og utfordringer, særlig på landsbygda.

I Rietbron er det bygget en slik RDP-by. Rietbron ligger i det øde Karoo i Eastern Cape, og her er det bygget 400 RDP-hus, like utenfor det ”gamle” Rietbron. RDP-husene kan på en måte sammenliknes med en norsk drabantby – bortsett fra at det ikke bygges blokker, og at absolutt alle husene er helt like, på størrelse med en norsk dobbeltgarasje – og ikke minst – at selve byen som ”drabantbyen” er bygget i utkanten av, er nærmest død. ”Gamle” Rietbron var i sin tid et handelssentrum for hvite farmer i området, og du ser spor av fordums storhet i bygningene og de brede gatene. Men nå er det ingenting tilbake av det. Dårlige tider og frykt for RDP-bosetning gis som forklaringer på det.

Og her ligger altså de 400 RDP-husene – som både har elektrisitet, vann, skoler, barnehager, politistasjon, helsestasjon, men som mangler det viktigste: ARBEIDSPLASSER for sine innbyggere. Og det er for å hjelpe på dette at Rietbron Craft er startet.

På bakgrunn av suksessen til Vondeling Optel Craft tok myndighetene kontakt med Craft Partner – det vil si Gardi Oouthuizen og Hanneli Herselman – som er drivkreftene bak Vondeling-konseptet – og ba dem jobbe fram et tilsvarende konsept i Rietbron.

Og det er de i full gang med siden høsten 2009, og igjen med Isandi som aktiv markedspartner. Rietbron-gruppen er som Vondeling organisert som et kooperativ, og gruppen jobber også med ståltråd – med hekling, strikking og såkalt ”spray-paint” som håndverksteknikker, og med en perle her og der.

Rietbron-gruppen har utviklet et sær-egent feminint og lett uttrykk i sine produkter,. Man får assosiasjoner til ”fordums tider” – mormors gamle heklede sengeteppe, oldemors broderte duk, kniplings-krager, blonder og filigranssmykker – men altså utført i tynn ståltråd, som så farges med en spesiell teknikk. Det er som om alt sammen stammer fra et av de forlatte husene i gamle Rietbron. …Hus som ble bygget i det ”gamle” Sør-Afrika, og der Rietbron-håndverkerne ikke hadde adgang. Nå er håndverket med på å skrive et nytt kapittel i Rietbrons historie, og denne gangen er det en god historie.

du er velkommen til å bruke innholdet på denne sida, men jeg setter pris på at du bruker Isandi som referanse. Takk!