Kunye

I såkalt ”street trade” -gatehandel og uformell handel finner man ofte produkter laget av mykplast, dvs. plaststrimler fra plastposer og innpakningsplast. Dette er gratis råmaterialer, kassert av det øvrige forbrukersamfunnet – men som i den uformelle sektoren gjenskapes til et produkt med verdi. Det som var en persons søppel, blir en annen persons økonomiske framtid – fordi denne personen har evnen og pågangsmot til å se muligheter i det kasserte, til tross for at man befinner seg nederst på den sosiale og økonomiske rangstigen.

Plastposedyr er et svært vanlig innslag i gatehandelen, og du kan kjøpe slike dyr av høy kvalitet på mangt et gatehjørne i de fleste byer i det sørlige Afrika. Kunye – (et Xhosa-uttrykk for ”å være sammen”) – er et grasrot-initiativ som jobber lokalt i ulike townships i Sør-Afrika – og som har fanget opp og videreutviklet disse gateproduktene, og eksporterer i dag over hele verden.

Kunyes produkter er med rette oppsiktsvekkene, fordi de utfordrer så klart hva vi definerer som ”nyttig og pent”, og hva som kan være et godt eksport-produkt for håndverk.

Kunyes plastposegriser og –høner er produkter som bringer fram smil og gode følelser – på den ene siden et produkt med begrenset funksjonalitet, på den annen side et sterkt budskap om menneskelig kreativitet! Og en plastposegris overlever alt – også utendørs i en norsk barsk vinter!

En 1, 8 meter høy pingvin i svart søppelpose-plastikk er et annet ”unyttig” produkt fra Kunye som ankom Norge i 2007 – og som er for lengst blitt solgt. Denne kjempe-pingvinen var et beskjedent, men samtidig stort momument over et grasrot-initiativ og en kunstform som er oppstått på gata – og som tør å utfordre hva som er et kommersielt bærekraftig produkt.

 

du er velkommen til å bruke innholdet på denne sida, men jeg setter pris på at du bruker Isandi som referanse. Takk!