Velkommen til høstens Isandi-akademi!

Jeg inviterer til høsten Isandi-akademi ONSDAG 18. OKTOBER kl. 19.00 i Lille Huseby vei 6b.

Professor Emerita Kirsti Strøm Bull skal snakke over temaet

Det samiske folk – en historie om rett og urett.

I forbindelse med den såkalte «Fosen-saken» tidligere år, så var Kirsti mye i media. Og ikke uten grunn: Hun er en stor kapasitet på fagfeltet samerett, og en som det lyttes til.

Wikipedia omtales Kirsti som følger:

Bull tok sin juridiske doktorgrad i 1993, og ble professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo i 1997. Hun er ansatt som professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo og som professor II ved Samisk høgskole.
Hun har spesielt arbeidet og publisert innenfor rettsfeltene familierett og samerett. Hun har også vært medlem av flere offentlige utvalg knyttet til samerett og medisinsk forskningsetikk. Blant annet ledet hun utvalget som la fram forslag til endringer i reindriftsloven (NOU 2001:35) og granskingskommisjonen om medisinsk forskning på mennesker uten dere samtykke (NOU 2003:33).
Bull ble innvalgt i Det Norske Videnskaps-Akademi i 2008 og ble valgt til preses for 2013.

Kirsti har vært Isandi-venn i mange år, og fagfeltet hun jobber med er – ved siden av å være særs interessant og aktuelt her i Norge – også relevant for Isandi, fordi liknende juridiske utfordringer gjelder for flere av håndverksgruppene Isandi handler med.

Kirsti er en svært opptatt dame, med foredrag og komitéarbeid her og der, så det er rett og slett fryktelig stas at hun tar seg tid til Isandi-akademiet!

Jeg gleder meg til å lytte og lære onsdag 18. oktober, og håper at stua i Lille Huseby vei fylles opp med andre kunnskapshungrige Isandi-venner! Kirstis foredrag varer en 30-45 minutters tid, det blir selvfølgelig tid til spørsmål, jeg serverer noe godt sørafrikansk å drikke, og så finner jeg fram nyankomne Isandi-produkter.

Velkommen, velkommen! 

‘Grazing Antilope in the Spring’ – laget av Katrina Kous

Tags: ,

du er velkommen til å bruke innholdet på denne sida, men jeg setter pris på at du bruker Isandi som referanse. Takk!