Perlebroderier

Glassperler har alltid hatt stor betydning i de afrikanske kulturene, blant annet som betalingsmiddel. Originale afrikanske perler ble laget av kvartsrik smeltet sand, og handelssamarbeid og kolonialisering gjorde at man fikk kjennskap til glassperler fra Venezia og Böhmen, og man utviklet egne håndverkstradisjoner inspirert av disse, særlig i Vest-Afrika.  De tradisjonelle handelsperlene var først og fremst de rikt dekorerte glassperlene Millefiore og Chevron, som lever videre i dagens vestafrikanske perleproduksjon. Senere har man utviklet teknikken til å gjenbruke flasker og glass. I en del år importerte Isandi vakre glassperler fra Krobo-området i Ghana, som er sett på som det ledende området for afrikansk perleproduksjon med tradisjoner tilbake til 1400-tallet. Mye er skrevet om europeernes utbytting og plyndring av de afrikanske ressursene opp igjennom århundrene – men handelsperlene er et eksempel på at Afrika ‘tar tilbake’.  Europeerne kom med sine glassperler, mange av dem svært verdifulle – afrikanerne så verdiene i perlene, tilegnet seg og utviklet teknikken videre – og i dag er det Afrika som selger sine handelsperler til Europa og resten av verden – altså en handelsvei som er blitt snudd. Det er en beskjeden, men sterk symbolikk i det.

De afrikanske glassperlene blir som oftest benyttet i smykker, både på grunn av dekor og størrelse, men også på grunn av verdi og symboleffekt. De mye mindre glassperlene blir benyttet i perlebroderier, og man startet tidlig med å importere disse. I dag er så å si alle glassperler til dette bruk industrielt framstilt og importert fra Europa og Asia.  Perlebroderier er representert i de aller fleste kulturer verden over, bare tenk på vår tradisjonelle Hardanger-bunad – som jo oppfattes som ‘ekte norsk’, til tross for glassperlene alltid har vært importert.  I det sørlige Afrika har perlebroderiene stor kulturell betydning.  Særlig kjent er Zulu-kulturens utstrakte bruk av perlebroderier i kommunikasjonen mellom mann og kvinne. Perlebroderiene kalles ibheqe eller ucu, og fungerer som budbringere – ‘love letters’.  Broderienes fargebruk og mønstre signaliserer helt egne beskjeder fra avsenderen, med ganske så intrikate regler, men samtidig med rom for mye kreativitet. For eksempel symboliserer blått ensomhet, så en jente som bruker blått perlebroderi formidler beskjeden: ‘Jeg vil vente på deg’, men mønsteret hun har valgt kan samtidig sette noen betingelser for denne ventingen. 

I Xhosa-kulturen blir glassperler brodert på klær, i geometriske, sterke ornamentale mønstre. Både kvinner og menn bruker perlebroderte smykker, mest kjent er kragene – brede perlebroderte halssmykker, samt perlebroderte vesker. I 1962 vakte Nelson Mandela oppsikt da han i rettssalen i Johannesburg, der han ble dømt til livsvarig fengsel, bar sin tradisjonelle Xhosa perle-krage i stedet for slips. Dette var en sterk symbolsk beskjed om at den afrikanske kultur ikke lot seg knekke.

De mest fascinerende og vakreste perlebroderiene Isandi har solgt er laget av San-folk i Namibia, formidlet via Omba Arts Trust. Disse kunstverkene er komponert på mesterlig vis, og legg merke til hvordan perlene blir brukt: Ikke for å pynte på broderiene, for perlene er selve stingene. San-broderiene er vanskelige å få tak i, men disse står høyt på lista over produkter Isandi fortsatt kommer til å kjøpe inn.

du er velkommen til å bruke innholdet på denne sida, men jeg setter pris på at du bruker Isandi som referanse. Takk!